var ett begrepp på 1980-talet som en aspekt på all slags design. Man placerade formgivningen i ett kulturellt sammanhang. Kommunikationen mellan människan och produkten och de symboler som hörde till användningen skulle gemensamt bestämma formen. Diskussionen kring produktsemantik etc förde med sig ett ökat intresse för design­historia och designforskning.

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: