Innehåll[Visa]

var en sammanslutning av tyska konstnärer och arkitekter, grundad 1907. Hermann Muthesius, Richard Riemer­schmid, Peter Behrens, Josef Hoff­man, Joseph Ol­brich, Bruno Paul och senare Henry van de Velde ingick i gruppen. Man ville ge den industriella tillverkningen en konst­närlig kvalitet och standardisering var viktigt för distributionen. Man arrangerade utställningar och gav ut publikationer. Deras idéer spreds också genom Bauhausskolan. 

Vid utställningen Bostaden i Weissenhof 1927 visade man verk av Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe och Le Corbusier, som alla anslutit sig till den nya sakligheten dvs funk­tionalismen.

Läs mer om Deutscher Werkbund ur boken De formade 1900-talet.

Vackrare vardagsvara i Sverige

Man inspi­re­rade Svenska Slöjd­föreningen till kampanjen Konstnären till industrin 1915 och begreppet Vackrare var­dags­vara. 

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: