Innehåll[Visa]

Modernismen

eller Modern Movement/modernistiska rörelsen kan ses som ett paraplybegrepp, från början av 1900-talet. Inom arki­tek­turen och i Sverige an­vänds modernism ofta synonymt med funktio­nalism. De flesta konst­ar­ter sökte moder­nistiska uttrycks­former under början av 1900-talet. Man ifrå­ga­satte traditioner och hade en rationell och kritisk hållning och var öppen för för­änd­ringar. Modernismens förespråkare visade också ofta en social medvetenhet. Inom konsten dominerade modernismen 1905-60 och omfattade olika riktningar, t ex expres­sionism, fauvism, kubism och post­kubism, konstruk­tivism, konkret konst, da­daism, surrealism och abstrakt expressionism. Läs mer under Stilhistoria, 1900-tal.

Läs mer om modernismen >>>

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: