Innehåll[Visa]

Scandinavian Design

eller den skandinaviska stilen, var ett engelskt begrepp, som myntades på 1950-talet, då en medveten satsning på skandinavisk formgivning fick stor genomslagskraft. Ut­ställ­ningen Design in Scandinavia turnerade i USA och Canada 1954-57 och bidrog till att befästa begreppet. Utmärkande för idén bakom den skandinaviska stilen var förståelsen för den för materialet lämpliga konstruktionen; ett minimum av material­för­bruk­ning och ett maximum av nytta och harmoni för den mo­der­na människan i ett demokratiskt välfärds­sam­hälle. Funktionen kombi­nerades med enkel och elegant form, som gick igen i inred­ning, möbler och föremål. Utomlands beundrade man också nordiska föremål som i industriell form gav uttryck för vår hantverks­tradi­tion. I Sverige väckte utställningen H55 i Helsingborg stor uppmärksamhet. Där visades även nordisk konst­industri och konst­hantverk och den bidrog till att göra 1950-talet till formgivningens årtionde.

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: