Innehåll[Visa]

Design och formgivning - 1950-tal

Ekonomiskt uppsving - tonårskultur - exklusivitet

På många håll blev stadsplaneringen mer varierad och begyggelsen anpassades till terrängen. Området Baronbackarna i Örebro var ett bra exempel på kvalitetsbebyggelse under 1950-talet. Efter 1955 blev arkitekturen mer storskalig och anpassad till produktionen och till den ökande bilismen, t ex Farsta centrum i Stockholm.

Inom arkitekturen blev "brutalism" ett samlingsnamn för 1950-talets arkitektur som betonade obehandlade material, främst betong, med synliga konstruktioner. Det kan ses som en reaktion mot 1940-talets nostalgiska och traditionella arkitektur. Piet Hein skapade 1959 superellipsen i samband med planeringen av Sergels torg.

Det rådde en stark framtidstro när alla siffror pekade uppåt och USA var en stor inspirationskälla. Man tog avstånd från gamla normer med ny musik, nya umgängesformer osv.

1950-talet blev en guldålder för svensk och skandinavisk form med eleganta, funktionella vardagsprodukter, ofta med spenslig strömlinjeform. Scandinavian Design var ett engelskt begrepp, som myntades på 1950-talet, då en medveten satsning på skandinavisk formgivning fick stor genomslagskraft. Utsällningen Design in Scandinavia visades vid 25 museer i USA och Kanada 1954-57. Från Triennalerna i Milano kom många nordiska formgivare hem med medaljer, ofta i guld.

1950tal_phytagorasUtmärkande för idén bakom den skandinaviska stilen var förståelsen för den för materialet lämpliga konstruktionen; ett minimum av material­för­bruk­ning och ett maximum av nytta och harmoni. Allt för den mo­der­na människan i ett demokratiskt välfärds­sam­hälle. Funktionen kombi­nerades med enkel och elegant form och gick igen i inred­ning, möbler och föremål. Utomlands beundrade man också nordiska föremål som i industriell form gav uttryck för vår hantverks­tradi­tion.

Tråden löper från Swedish Grace på 1920-talet, Swedish Modern under mellan­krigs­tiden till Scandinavian Design under 1950- och 60-talen. En del företeelser under 1940-talet banade väg för 1950-talets framgångar på formgivningens område. Hemmet ägnades stor omsorg även om resurs­erna var begränsade. Vi fick Hemmets forsknings­insti­tut, så småningom Konsumentverket, och Slöjdföreningen genomförde bostads­undersök­ningar, bedrev forskning och gjorde utställningar med de s k nyttokonstnärerna. Befolk­nings­strukturen luckrades upp under beredskapstiden och en ny syn på traditioner och föremålen omkring oss bröt fram. Konst och konsthantverk blomstrade. Konstnärer knöts till industrin och formgivaren var en självklar medlem i det industriella arbetslaget och i ndustri­designer blev en etablerad yrkesgrupp.

The Egg Chair, via Wikimedia Commons

Namn som förknippas med begreppet Scandinavian design i Sverige är Astrid Sampe, Stig Lindberg, Nisse Strinning, Ingeborg Lundin, Signe Persson-Melin, Karin Björquist, Sixten Sason, Sigvard Bernadotte. I Danmark Arne Jacobsen, Hans J Wegner, Poul Kjaerholm, Grete Meyer, i Finland Alvar Aalto, Tapio Wirkkala, Kaj Franck, Timo Sarpaneva, Anti Nurmesniemi, i Norge Grete Prytz Kittelsen, Arne Korsmo, Tias Eckhoff, Herman Bongard m fl.

Astrid Sampe gjorde den fram­gångs­rika kollektionen Signerad textil 1954 med inbjudna konstnärer, några av textilierna är åter i produktion och hon i introducerade också Lin­ne­linjen 1955.

Utställningen H55 i Helsingborg väckte stor uppmärksamhet, kanske mest för formmedvetna som hade råd. Där visades även nordisk konst­industri och konst­hantverk och den bidrog till att göra 1950-talet till formgivningens årtionde.

Vid Upsala-Ekeby gjorde Mari Simmulson, Ingrid Atterberg m fl vaser och skålar mm som prydde de svenska hemmen och AB Nilsjohan försåg folkhemmet med husgeråd och arrangerade Glada Köksparader. Anita Nylund gjorde tidstypiska fajansserier för Jie keramik.

Plastföremål kunde också köpas vid Tupperwarepartyn. Vi möblerade gärna med teak och Stringbokhyllan och fladdermusfåtöljer blev populära och 1950 började Perstorpsplattan tillverkas. Prylsamhället tog sin början.

Lena Larsson myntade begreppet "allrummet".

En reaktion och protest mot detta välformade, strikta och svala kom inom konsthantverket, som närmade sig den fria konsten. Anders Liljefors och Hertha Hillfon skapade fria keramiska objekt. Även Carl-Harry Stålhane vid Rörstrand reagerade med en annorlunda keramik. Erik Höglund "befriade" glaset med hjälp av blåsor och orenheter. 

1950tal_grammofon_rhVolvo Amazon kom 1956. Ericofonen - kobran - 1953, 58-59

Bikinin, från 1946, gjorde succé först 1956 då Brigitte Bardot blev fotograferad i sådan. Även rutigt bomullstyg - Bardotrutan.

Flickorna hade hästsvans, men man kunde också kallpermanenta håret. Och så småningom kom ungdoms- och tonårsmodet.

and ...rock 'n roll.. and ...Elvis Presley

Samhälle - 1950-tal

Tillbaka till början

Koreakriget pågår de första åren under 1950-talet. Atlantpakten/NATO bildas 1951 och Kol- och stålunionen träder i kraft året därpå.

1956 slår Sovjet tillbaka en folkresning i Ungern. Ca 10000 ungrare flyr till Sverige. EG bildas 1957. På Cuba tar Fidel Castro makten 1959.

Den svenska exporten ökar kraftigt, man talar om "Rekordåren" (fram till början av 1970-talet). Det blir färre kommuner genom en kommunreform. I Sverige diskuteras också om vi ska tillverka atombomber. Riksdagen beslutar 1950 om 9-årig enhetsskola. Året därpå införs 3 veckors semester och 1955 införs obligatorisk sjukförsäkring och en ny sociallag, som ersätter "fattig" med "social". Motboken avskaffas 1955. Folkomröstning om ATP genomförs 1957 och 1959 fattar riksdagen beslut om ATP, 115 röster mot 114. Skolagan avskaffas 1958 och Kyrkomötet ställer sig 1959 positivt till kvinnliga präster.

Kultur - 1950-tal

Tillbaka till början

Arne Mattsson gör filmen Hon dansade en sommar 1951, Ingmar Bergman regisserar Sommaren med Monika 1953, Det sjunde inseglet och Smultronstället 1957. 

By Lantz, Gunnar (Stockholmskällan) [Public domain], via Wikimedia Commons

Lennart Hyland leder Karusellen i radion och Snoddas Nordgren sjunger Flottarkärlek 1952 och 1954 ordnar Lennart Hyland "Frufridagen" . 1956 uppförs Harry Martinsons Aniara i radion. 
1956 startar reguljära TV-sändningar. Första Aktuellt kan ses 1958 och året därpå tittar svenska folket på Bröderna Cartwright.
Pär Lagerkvist får Nobelpriset i litteratur 1951 och Ernest Hemmingway 1954. Samuel Becketts I väntan på Godot uruppförs i Paris 1953.
Bill Haley spelar in Rock Around the Clock 1954 och banar väg för Elvis Presley, som 1956 sjunger Hartbreak Hotel, 1957 Jailhouse Rock, 1958 One Night osv.
1957 vinner Little Gerhard rock-tävling med Rock-Ragge och Rock-Olga på andra och tredje plats.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: