Innehåll[Visa]

Samhälle - 1900-talet

See page for author [Public domain], via Wikimedia CommonsEndeavour See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världen förändrades snabbt och dramatiskt på 1900-talet, politiskt, tekniskt och socialt. Vetenskapliga upptäckter förändrade vår världssyn. Kommunikationerna utvecklades från ångfartyg till rymdfärjor, från häst och vagn till bilar. Men en av förutsättningarna för detta, oljan, gav oss stora probelm vid seklets slut. Två världskrig, nazisternas judeförföljelser och andra folkmord och hot om kärnvapenkrig har förmörkat seklet. En europeisk union hade som syfte att skapa fred. De gamla kolonialmakterna i Europa har också fått se stora delar av "tredje världen" komma i kapp i utvecklingen.  

1900-talet - stilhistoria/stilar

William Morris [Public domain], via Wikimedia CommonsUnder slutet av 1800-talet gjorde industrialismen och massproduktionen det möjligt för borgerligheten att frossa i eklektiska nystilar. En rörelse under 1800-talet som påverkat 1900-talets formgivning var Arts and Crafts rörelsen i England, som reagerade mot den industriella maskinproduktionen och tog fasta på det hantverk­smässiga. Man beundrade medeltiden, gotikens former och arkitektur. Men dekorationen skulle enbart ha till uppgift att framhäva konstruktionen, allt för funktionens skull. Man förde också in en social dimension och ansåg att konsten tillhör alla. Förgrundsgestalten var William Morris och rörelsen har haft stor betydelse för 1900-talets olika stilriktningar. Kring sekelskiftet 1900 ville man befria sig från 1800-talets stilimitationer och nystilar och skapa något nytt. Fyra olika strömningar kan urskiljas. Jugendstilen, modernismen, klassicismen och art déco. Jugendstilen dominerade under det första decenniet. 

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: