Beskiktningsprotokoll och renoveringsförslag för xxx

Allmänt utvändigt

Befintlig stomme i liggtimmer, brädfodrad utvändigt och lerklint invändigt är ok ur värmesynpunkt, dvs kräver inga extra åtgärder. Dock måste fukt- och rötskada i norrväggen åtgärdas, se nedan.

Grundmuren lagas runtom med kalkbruk. Samtidigt justeras marknivån, dvs sänks 20 – 30 cm med lutning ut från huset så att regnvattnet rinner bort från grunden.

Ny installation av vatten och avlopp krävs, lämpligen utnyttjas befintligt dike för dessa ledningar. Trekammarbrunn och markbädd för avloppet placeras på tomtens nordöstra hörn med hänsyn till markens lutning. Enligt uppgift finns god tillgång på vatten från en källa i skogen väster om tomten. Troligen kan denna utnyttjas som vattentäkt under förutsättning att servitut från markägaren kan erhållas. En ledning från källan till grävd brunn på tomten läggs ner. Avrinning av överloppsvatten i brunnen ordnas mot befintligt dike i tomtgränsen åt öster. 

Bad och tvättrum

Se planlösning. Nya isolerade väggar byggs mot kök och ny hall. Alla väggar kläs med våtrumsgips som spacklas och grundas med målarfärg.

Ventilationen dras rakt upp ovan duschplatsen ut genom yttertaket. Vatten- och avloppsinstallation enligt planlösning.

Befintligt golv kläs med masonit; fall mot golvbrunn vid duschplatsen spacklas upp. Golv- och väggmatta läggs och klistras.

Montering av nytillverkad dörr lika övriga samt taklister och foder. Tak, befintligt fönster och taklisten målas med linoljefärg.

Installation av VVS-utrustning och tvätt och tork. El dras i nya väggar eller utanpåliggande. Del av nya hallen utanför badrummet inreds som klädkammare

Kök

Södra delen av huset, där golvet idag saknas (rivet) görs om till kök.

Nytt isolerat bjälklag med massivt trägolv byggs. Skadad vägg lagas, dvs rötskadat timmer ersätts. Befintlig brädfodring utvändigt behålles. Invändigt kläs väggen liksom övriga väggar med gipsskivor.

Nytillverkat fönster lika övriga monteras på sin gamla plats.

Mot badrumsväggen monteras nytillverkad trappa till övervåningen med uppgång från nya hallen. Under trappan platsbyggs skåp där elvarmvattenberedare och vattenpump mm placeras.

Kompletterande nytillverkad innerdörr mot utgång i söder monteras. Längs den lagade väggen mot öster monteras bänk- och väggskåp, spis, diskho, kyl och frys, mm enligt planritning.

Nya golv- och taklister samt dörr- och fönsterfoder monteras. Synliga delar av väggen grundas och målas eller tapetseras. Tak och lister målas med linoljefärg. Nya golvet behandlas på lämpligt sätt. El dras i nya väggen eller utanpåliggande. Evakueringsrör för köksfläkt dras rakt ut genom väggen.

I grunden mot söder (idag befintligt hål) görs en inspektionslucka för kontroll av vatten- och avloppsinstallation i kök och bad.

Skorsten, vedspis, braskamin

Skorsten ovan takbjälklag är riven. Ny skorsten med 3 – 4 kanaler muras upp igen ovanpå rester av befintlig mur och kanal till kamin i lilla rummet.  

Nuvarande murade spiskåpa rives (är ej ursprunglig) och ny muras upp på enkelt sätt med putsade siporexblock. Samtidigt vrides den enligt planritning.

Vedspis (begagnad), ev renoveras upphittad spis på tomten, och ny braskamin med elfläkt installeras som huvudsaklig värmekälla. Dessutom installeras ett elvärmeelement i varje rum som reservvärmekälla.

Spiskåpan och murar kvastas med kalkbruk och målas med limfärg, alternativt vattenlösig takfärg.

Tak utvändigt

Befintligt plåttak plockas ner och läkten rives. Ev skador i undertak lagas. Undertaket pappas om med underlagspapp och ny läkt spikas upp.

Ny eller begagnat enkupigt taktegel läggs. Vindskivor lika ursprungliga enligt foto tillverkas och monteras och målas med linoljefärg.

Takstege och plåtarbeten runt skorstenen monteras.

Lilla och stora rummet på bottenvåningen

Befintliga tapeter rives/tvättas ner. Alla målade trädetaljer tvättas och slipas med sandpapper samt grundas och färdigstrykes med linoljefärg.

Väggar lagas med sandspackel och grundas med förtunnat tapetklister; målas sedan med limfärg eller tapetseras. Tak borstas med en piassavakvast och antingen limfärgas eller målas med (obs!) lacknaftabaserad takfärg. Golven skuras med såpa och vatten bibehålles därefter som de är.

I nuläget är mycket fukt samlat i väggarna. Både timret och lerkliningen har en alldeles för hög fuktkvot. En avfuktare bör därför utnyttjas under 4 – 6 veckor i dessa rum innan målningsarbeten påbörjas.

Rum övervåningen

Läkt spikas mot yttertaket och kläs in med masonit så att en luftspalt bildas mellan yttertak och masonit. Hål tas upp som täcks med myggnät så att luftväxling kan ske i luftspalten.

Regling på längsgående åsar och gavelspetsar spikas. Mellan reglar isoleras med 95 mm rockwool. Mot isoleringen häftas plastfolie som diffusionsspärr. Utanpå spikas träpanel alternativt glespanel och gipsskiva.

I gavelspetsarna monteras nytillverkade stilmässiga fönster. Befintligt golv rengöres och täcks med golvmatta eller annan lämplig beläggning. Ev panel laseras med oljelasyr före montering. Övrigt synligt trä målas med oljefärg.

Eftersom övervåningen består av två avlånga rum, kan en del av första rummet ev avdelas till klädkammare/förvaringsutrymme genom att enkla panelväggar monteras.

Ny el drages i väggar och tak.

Tambur öster

Befintligt skärmtak rives och ersätts med sadeltak, klätt med taktegel lika stora taket.

Ny isolerad (begagnad) ytterdörr ersätter befintlig.

Utvändig målning mm

Panelen borstas och slipas, grundas och färdigstrykes med linoljefärg.

Foder, knutbrädor, taklist och vindskivor behandlas på motsvarande sätt.

Den putslagade grundmuren målas ev med vattenlöslig kalkfärg alternativt bibehålles som den är.

Veranda öster, nybyggnad

Ev nybyggnad av glasveranda ca 3 x 3 meter på plintar. Baserat på begagnade spröjsade fönster och pardörrar.

Tomt

Idag är tomten ojämn med öppna diken och stora stenbumlingar. I samband med grävning för avlopp och vatten planeras tomten så att den terrasseras mot vägen i tomtgränsen åt öster.

Stora stenar grävs ner och tomtens södra del planeras så att den sluttar ut mot söder med ett öppet dike i tomtgränsen för att fånga upp allt vatten som kommer från skogen på västra sidan.

Ev görs en anslutning till vägen öster om tomten.

 

Tomasbo xxxx-xx-xx

Ulf Bjarnestam, Drängahuset

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: