Byggnadsvård Nääs - byggnadsvårdscentrum i Västergötland.

Byggnadsvårdsbloggen - om gamla hus, restaurering, byggnadsvård, m m och med blogg- och länktips.

eskilstuna_hornjarnEskilstuna kulturbeslag - tillverkar beslag i gammal stil mm.

 

Länkar till Sveriges länsmuseer finns hos Länsmuseernas samarbetsråd.

Lantmäteriet - allt om kartor

Nacka byggnadsvård - butik i Nacka och på nätet.

qvarnarpQvarnarp - välfyllt byggnadsvårdscentrum utanför Eksjö i Småland - även på nätet.

 

riksantivarieambetetRiksantikvareämbetet - innehållsrik sida om allt som har med det svenska kulturarvet att göra, byggnation, fornminnen mm.

 

Svenska antiknätet - länkar till företag och olika centra för byggnadsvård.

byggnadsvardsforeningenSvenska byggnadsvårdsföreningen - med information om lokalavdelningar, utbildning mm.

 

Vikers konst- och metallgjuteri - om man vill ha reservdelar till järnspisar, bergslagskaminer mm.

 

Beskiktningsprotokoll och renoveringsförslag för xxx

Allmänt utvändigt

Befintlig stomme i liggtimmer, brädfodrad utvändigt och lerklint invändigt är ok ur värmesynpunkt, dvs kräver inga extra åtgärder. Dock måste fukt- och rötskada i norrväggen åtgärdas, se nedan.

Grundmuren lagas runtom med kalkbruk. Samtidigt justeras marknivån, dvs sänks 20 – 30 cm med lutning ut från huset så att regnvattnet rinner bort från grunden.

Ny installation av vatten och avlopp krävs, lämpligen utnyttjas befintligt dike för dessa ledningar. Trekammarbrunn och markbädd för avloppet placeras på tomtens nordöstra hörn med hänsyn till markens lutning. Enligt uppgift finns god tillgång på vatten från en källa i skogen väster om tomten. Troligen kan denna utnyttjas som vattentäkt under förutsättning att servitut från markägaren kan erhållas. En ledning från källan till grävd brunn på tomten läggs ner. Avrinning av överloppsvatten i brunnen ordnas mot befintligt dike i tomtgränsen åt öster. 

Bad och tvättrum

Se planlösning. Nya isolerade väggar byggs mot kök och ny hall. Alla väggar kläs med våtrumsgips som spacklas och grundas med målarfärg.

Ventilationen dras rakt upp ovan duschplatsen ut genom yttertaket. Vatten- och avloppsinstallation enligt planlösning.

Befintligt golv kläs med masonit; fall mot golvbrunn vid duschplatsen spacklas upp. Golv- och väggmatta läggs och klistras.

Montering av nytillverkad dörr lika övriga samt taklister och foder. Tak, befintligt fönster och taklisten målas med linoljefärg.

Installation av VVS-utrustning och tvätt och tork. El dras i nya väggar eller utanpåliggande. Del av nya hallen utanför badrummet inreds som klädkammare

Kök

Södra delen av huset, där golvet idag saknas (rivet) görs om till kök.

Nytt isolerat bjälklag med massivt trägolv byggs. Skadad vägg lagas, dvs rötskadat timmer ersätts. Befintlig brädfodring utvändigt behålles. Invändigt kläs väggen liksom övriga väggar med gipsskivor.

Nytillverkat fönster lika övriga monteras på sin gamla plats.

Mot badrumsväggen monteras nytillverkad trappa till övervåningen med uppgång från nya hallen. Under trappan platsbyggs skåp där elvarmvattenberedare och vattenpump mm placeras.

Kompletterande nytillverkad innerdörr mot utgång i söder monteras. Längs den lagade väggen mot öster monteras bänk- och väggskåp, spis, diskho, kyl och frys, mm enligt planritning.

Nya golv- och taklister samt dörr- och fönsterfoder monteras. Synliga delar av väggen grundas och målas eller tapetseras. Tak och lister målas med linoljefärg. Nya golvet behandlas på lämpligt sätt. El dras i nya väggen eller utanpåliggande. Evakueringsrör för köksfläkt dras rakt ut genom väggen.

I grunden mot söder (idag befintligt hål) görs en inspektionslucka för kontroll av vatten- och avloppsinstallation i kök och bad.

Skorsten, vedspis, braskamin

Skorsten ovan takbjälklag är riven. Ny skorsten med 3 – 4 kanaler muras upp igen ovanpå rester av befintlig mur och kanal till kamin i lilla rummet.  

Nuvarande murade spiskåpa rives (är ej ursprunglig) och ny muras upp på enkelt sätt med putsade siporexblock. Samtidigt vrides den enligt planritning.

Vedspis (begagnad), ev renoveras upphittad spis på tomten, och ny braskamin med elfläkt installeras som huvudsaklig värmekälla. Dessutom installeras ett elvärmeelement i varje rum som reservvärmekälla.

Spiskåpan och murar kvastas med kalkbruk och målas med limfärg, alternativt vattenlösig takfärg.

Tak utvändigt

Befintligt plåttak plockas ner och läkten rives. Ev skador i undertak lagas. Undertaket pappas om med underlagspapp och ny läkt spikas upp.

Ny eller begagnat enkupigt taktegel läggs. Vindskivor lika ursprungliga enligt foto tillverkas och monteras och målas med linoljefärg.

Takstege och plåtarbeten runt skorstenen monteras.

Lilla och stora rummet på bottenvåningen

Befintliga tapeter rives/tvättas ner. Alla målade trädetaljer tvättas och slipas med sandpapper samt grundas och färdigstrykes med linoljefärg.

Väggar lagas med sandspackel och grundas med förtunnat tapetklister; målas sedan med limfärg eller tapetseras. Tak borstas med en piassavakvast och antingen limfärgas eller målas med (obs!) lacknaftabaserad takfärg. Golven skuras med såpa och vatten bibehålles därefter som de är.

I nuläget är mycket fukt samlat i väggarna. Både timret och lerkliningen har en alldeles för hög fuktkvot. En avfuktare bör därför utnyttjas under 4 – 6 veckor i dessa rum innan målningsarbeten påbörjas.

Rum övervåningen

Läkt spikas mot yttertaket och kläs in med masonit så att en luftspalt bildas mellan yttertak och masonit. Hål tas upp som täcks med myggnät så att luftväxling kan ske i luftspalten.

Regling på längsgående åsar och gavelspetsar spikas. Mellan reglar isoleras med 95 mm rockwool. Mot isoleringen häftas plastfolie som diffusionsspärr. Utanpå spikas träpanel alternativt glespanel och gipsskiva.

I gavelspetsarna monteras nytillverkade stilmässiga fönster. Befintligt golv rengöres och täcks med golvmatta eller annan lämplig beläggning. Ev panel laseras med oljelasyr före montering. Övrigt synligt trä målas med oljefärg.

Eftersom övervåningen består av två avlånga rum, kan en del av första rummet ev avdelas till klädkammare/förvaringsutrymme genom att enkla panelväggar monteras.

Ny el drages i väggar och tak.

Tambur öster

Befintligt skärmtak rives och ersätts med sadeltak, klätt med taktegel lika stora taket.

Ny isolerad (begagnad) ytterdörr ersätter befintlig.

Utvändig målning mm

Panelen borstas och slipas, grundas och färdigstrykes med linoljefärg.

Foder, knutbrädor, taklist och vindskivor behandlas på motsvarande sätt.

Den putslagade grundmuren målas ev med vattenlöslig kalkfärg alternativt bibehålles som den är.

Veranda öster, nybyggnad

Ev nybyggnad av glasveranda ca 3 x 3 meter på plintar. Baserat på begagnade spröjsade fönster och pardörrar.

Tomt

Idag är tomten ojämn med öppna diken och stora stenbumlingar. I samband med grävning för avlopp och vatten planeras tomten så att den terrasseras mot vägen i tomtgränsen åt öster.

Stora stenar grävs ner och tomtens södra del planeras så att den sluttar ut mot söder med ett öppet dike i tomtgränsen för att fånga upp allt vatten som kommer från skogen på västra sidan.

Ev görs en anslutning till vägen öster om tomten.

 

Tomasbo xxxx-xx-xx

Ulf Bjarnestam, Drängahuset

vm130_rhUlf Bjarnestam3bByggnadsvård i praktiken

Under fyrtio år har jag studerat och iakttagit alla typer av hus och tillägnat mig kunskaper om stilar och kännetecken. På så sätt har jag fått en förmåga att väva samman moderna behov med en tekniskt och stilmässigt riktig renovering. Känner man konstruktioner, material och tekniker, vet man att det mesta går att renovera. Och man ska inte behöva frysa för att man bor i ett "museum", utan kunna leva ett bra liv i sitt gamla hus.

Efter nästan tjugo år i branschen har jag slutat med större projekt och är nu inriktad på besiktningar och att stödja och hjälpa som renoveringscoach, dvs ge hjälp till självhjälp. Vill du ha hjälp med ditt hus, kan du börja med att kontakta mig via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tillbaka till början

 Förfallet kan gå snabbt, när det väl börjat. När regnet fått söka sig in under taket ... Taken är oerhört viktiga.

Råd och tips om byggnadsvård och renovering

  • Att göra rätt saker är god byggnadsvård - inte bara att göra saker rätt.
  • God byggnadsvård handlar inte bara om torp och gårdar från 1700- och 1800-talen utan också om våra hus och sommarstugor från hela 1900-talet!
  • Laga i stället för att byta ut och 
  • laga i tid.
  • Komplettera med nytillverkning och skräddarsydda lösningar.
  • Ordet byggnadsvård kan låta lite pretentiöst och fördyrande, men i praktiken är det tvärtom. Gamla beprövade metoder och större hänsyn till husets historia ger både billigare och bättre resultat.
  • Fördjupa dina kunskaper om husets historia, om olika material, om stilhistoria mm.
  • Anlita konsulthjälp för att göra rätt saker och höja din egen kompetens.

Det brukar nästan alltid löna sig, både ekonomiskt och arbetsmässigt, att börja med en genomgång/besiktning av ett projekt. Det kan gälla hela fastigheten eller bara ett kök, en toalett, en övervåning osv.

När man börjar ett projekt, litet eller stort, måste man ta ställning till och svara på en hel del frågor, till exempel vad vill jag uppnå? Har jag klart för mig vad jag egentligen vill ha? Inom rimlig tid och till vilka kostnader? Är allt detta solklart är det bara att sätta igång. Men om du tvivlar kanske du behöver lite hjälp, antingen med en besiktning/genomgång eller av någon som coachar dig, när du vill göra det mesta av arbetet själv. 

Tillbaka till början

Hur går en besiktning till?

För alla projekt träffas vi och går igenom mål, vad som är viktigast och behöver åtgärdas, vad du ska börja med osv.

- Vad är det jag/vi vill uppnå?
- Hur ska jag nå dit?
- Vad kommer det att kosta?

- Är alla fakta kända?
- Finns det planlösningar?

- Vilken stil är ursprunglig?
- Vilken stil är det nu?
- Vilken stil vill du ha? 
 
- Vad är akut?
- Vad skall bytas ut? Vad skall lagas?
- Vad är ogörligt?
- Vad kan vänta eller vara som det är?

- Vad kostar det? 
- I vilken ända ska jag börja?

Du får ett förslag som listar vad som behöver göras, både på kort och lång sikt samt en kostnadsberäkning.

Här kan du läsa mer om kvaliteter i en bostad!
Hitta länkar om byggnadsvård!


... som inte går att mäta
vm130_rh
När vi haft svårt att formulera och hävda de kvaliteter vi såg i vårt hus (och även i andra) och när vi såg alla sönderrenoverade och omgjorda hus hämtade vi argument och förståelse i Ola Nylanders budskap om arkitekturens omätbara värden. boknylander01a

Ola Nylander är professor i Bostadens arkitektur vid Chalmers i Göteborg. Syftet är att utveckla kunskapen kring bostaden och boendet. Boken Bostaden som arkitektur, som kom 1999, bygger på hans doktorsavhandling 1998. Han har också givit ut Arkitekturens inre hemligheter 2003.

Omätbara kvaliteter

Vad är det som gör att en del bostäder är mer laddade, stämningsfyllda och trivsamma än andra? Och detta gäller alla typer av bostäder, gamla och nya. De omätbara värdena i en bostad, som ofta försummats i byggandet är enligt Ola Nylander:

- Material och detaljer
- Axialitet
- Omslutenhet
- Rörelser
- Rumsfigurer
- Ljus
- Rumsorganisation
Tillbaka till början 

Material

Material och detaljer betyder mycket för hur vi gör bostaden till vår egen, att vi upplever den som autentinsk och att vi märker att någon visat omsorg när man valt material för olika ändamål. Fönster och dörrar är viktiga detaljer, liksom golv, lister och foder.

Axialitet

Axialitet kan ses som en linje, en axel, som sträcker sig genom två eller flera rum och som ger genomblicksmöjlighet och en samlad upplevelse av rum med olika ljus, storlek och innehåll. Rummen samverkar både visuellt och funktionellt. Rummen inomhus kan också via fönster och fönsterdörrar knytas ihop med landskapet utomhus.
Tillbaka till början 

Omslutenhet

Kontrasten mellan omslutenhet och öppenhet är viktig. Många och stora öppningar främjar rummets öppenhet. Att uppleva både det öppna och det slutna i bostaden är en tillgång och spelet mellan öppenhet och omslutenhet ger en rikare upplevelse. Vi behöver rum som upplevs som den trygga vrån men också rum som upplevs som fria, öppna och ljusa. Alltför ofta är rummen i nya bostäder väldigt lika varandra och det blir lätt slätstruket.

Symmetri, tydliga hörn, obrutna väggfält och tydliga konturlinjer förstärker rummets slutenhet, liksom väggens intryck av massa. Spröjsar och trösklar förmedlar en bild av den borttagna väggytans form och blir ett stöd vid läsningen av rummet. Det förstärker i sin tur rummets slutenhet.

Rörelse

Rörelsens rytm beror på rummens form och storlek. En sekvens av rum ger rörelse och får därigenom en rytm. Genom rummens ljus, form och storlek kan rörelsen bli mer eller mindre dynamisk. Kontrasterna mellan mörka och ljusa rum ger rörelse. Att kunna gå från rum till rum och att kunna välja flera sätt att röra sig mellan rummen är en tillgång. Detta tog man ofta tillvara i gamla hus. Där finns ofta en rundgångsrörelse. Det ger en berikande upplevelse av utblickar, av ljus och form – beroende på från vilket håll man möter rummen. Att kunna ta sig runt, från rum till rum, skapar också en känsla av volym och rymlighet.
Tillbaka till början 

Rumsfigurer

En rumsfigur är rummets form i plan, sektion och storlek. Ett rum med stor volym har en tydlig rumsfigur. Symmetrier i öppningar och inredning förtydligar också rumsfiguren. Upplevelsen av rummets proportioner påverkas av rumsstorlek, inredning, hur öppningar ser ut, ljus och rörelser men också hur det förhåller sig till intilliggande rum.
Tillbaka till början 

Ljus

Ljuset är särskilt viktigt för oss här i norr med våra långa och mörka vintrar. Men det är inte bara mycket ljus vi behöver – ljusets kvalitet är minst lika viktig. Det betyder mycket hur dagsljuset kommer in och möter rummen. Helst ska varje rum ha fönster i två, kanske tre, väderstreck. Ljuset har stor betydelse i samtliga egenskapsområden; som mål för riktningar och rörelser och det förstärker rummens karaktär av omslutenhet. I koncentrerade, avgränsade rum med stor ljusmängd och rikligt med reflekterat ljus blir ljuset förtätat.

Ljuset visar på skillnaderna mellan bostadens inre privata rum och det yttre offentliga rummet och förstärker viktiga delar och händelser i bostaden. Genom att skapa sekvenser av rum med olika ljushet kan mötet mellan det inre och det yttre rummet göras tydligt.

Trots ljusets stora betydelse är många av de fönster som idag sätts in i svenska bostäder klumpiga och fula. Ofta har de en båge och karm som gjorts av slätt virke med skarpa hörn och med spröjs som sitter löst utanpå det yttre glaset. Ljuset blir platt och händelsefattigt. Spröjsen är bara en dekor och får ingen betydelse för ljuset, som blir platt och händelsefattigt.

Glaset som används är ofta ett tungt isolerglas med tre glas, som ger sämre ljus, då varje glas tar bort ljus. Glasytan blir dessutom oproportionerligt liten och de kantiga formerna ger skarpa kontraster mellan ljus och skugga med risk för bländning.
Kopplade tvåglasfönster, där det inre glaset är ett så kallat energiglas, är inte så tunga som en treglasruta. Dimensionerna i fönstrets båge och karm kan då göras tunnare och smäckrare.

Gamla fönsterbågar och karmar är inte profilerade för utseendets skull. När ljuset träffar dem skapas skuggor, halvskuggor, släpljus och direkt solljusbelysta ytor. Det ger milda kontraster som motverkar bländning och fönstret upplevs som behagligt och trivsamt.
Tillbaka till början 

Rumsorganisation

Hur vi organiserar bostadens inre, privata rum och hur vi sätter dem i relation till det yttre, offentliga rummet. De inre, privata rummen ska omvandlas till allt det vi associerar till begreppet hem. Genom tryggheten i det inre rummet kan delar av det yttre rummet införlivas i hemmets sfär. Upplevelsen av närhet till naturen är viktig i processen – visuellt, fysiskt eller symboliskt.
Tillbaka till början 

Externa länkar

Chalmers i Göteborg/Ola Nylander

Tillbaka till början

© Eva Atle Bjarnestam och Ulf Bjarnestam, Drängahuset, 2010