Rationalism

1. Rationalism 

1.1. Rationalism = italiensk funktionalism

inom arkitekturen. I analogi med detta kom stilen igen senare under 1900-talet som Neorationalism med bl a Aldo Rossi.  

1.2. Rationalism = ett  förhållningssätt

inom arkitekturen där man eftersträvar största möjliga effektivitet. Rötterna finns i den klassiska arkitekturtraditionen, men i modernt byggande står rationalismen för standardisering, moduler och prefabricerade byggnadselement.

Tillbaka till början

Extra information