De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Tysk-svensk inredningsarkitekt och möbel­form­givare, 1882-1970. Drev möbel­före­taget Boet i Göteborg 1920-50. Gav också ut tid­skrif­ten Boet, en månadsskrift för hemkultur, hantverk och konstindustri, 1928-1940. Ska­pade bl a ”Bo-möbler med grup­pe­rings­möj­lig­heter”, utbyggbara bord, skåp, hyllor och sek­tions­fåtöljer i tre olika stilar.