De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Amerikansk författare och samhällsdebattör, 1914-96. Väckte opinion med sina samhällskritiska böcker bl a om manipulativ reklam. The Hidden Persuaders 1957, på svenska Varför köper vi? och The Waste Makers 1960, på svenska Skrotmakarna, om undermåliga produkter.