Innehåll[Visa]

AllaTidersStilmedtextb

 Läs ett utdrag ur Alla tiders stil i pdf-format >>>

 Samhälle - 1900-talet

See page for author [Public domain], via Wikimedia CommonsEndeavour See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Världen förändrades snabbt och dramatiskt på 1900-talet, politiskt, tekniskt och socialt.

Vetenskapliga upptäckter förändrade vår världssyn. Kommunikationerna utvecklades från ångfartyg till rymdfärjor, från häst och vagn till bilar. Men en av förutsättningarna för detta, oljan, gav oss stora probelm vid seklets slut.

Två världskrig, nazisternas judeförföljelser och andra folkmord och hot om kärnvapenkrig har förmörkat seklet. En europeisk union hade som syfte att skapa fred. De gamla kolonialmakterna i Europa har också fått se stora delar av "tredje världen" komma i kapp i utvecklingen.  

De formade 1900-talet av Eva Atle Bjarnestam1900-talet - stilhistoria/stilar

Tillbaka till början

Utdrag ur boken De formade 1900-talet - design a - ö som är en uppslags­­bok om dem som format 1900-talet inom många olika områden: konsthantverk och konst­industri - glas, porslin, metall, textil, möbler - mode, industri­design etc. 

" --- Mycket som skrivs om 1900-talets formgivning och s k modern designhistoria handlar om modernismen och funktionalismen. Ibland sträcker man sig tillbaka till industrialismen och tar de tekniska möjligheterna till massproduktion som utgångspunkt. ---

Det är ändå viktigt att gå tillbaka och sätta in 1900-talet i sitt historiska sammanhang. Jag är van vid att gå tillbaka till egyptierna. De konstruerade stolen, som levt kvar med små förändringar i fyra tusen år. Då måste väl funktionen ha varit skaplig? Även grekerna och romarna konstruerade funktionella stolar. I stilhistorien kan man efter antiken följa hur varje stil genom århundradena förhållit sig till - för och emot - de antika idealen. I fortsättningen förhåller vi oss kanske inte till antika och klassicistiska ideal utan till modernismen och beskriver stilhistorien för och emot modernismen? Är det kanske ett paradigmskifte på gång? ---

Det har under hela 1900-talet funnits andra stilar och idéer vid sidan av de tongivande och omskrivna. Det är som ett berg, som på avstånd ser ut att vara enhetligt, men på närmare håll visar det sig bestå av en mängd små bergslandskap. I Sverige var mörkbetsade björkmöbler i chippen­dale­stil mer vanliga under 1930-talet än ljusa möbler i böjträ. Och under hela seklet har förtjus­ningen i den gustavianska stilen, rokokon och empiren varit stor. De som haft råd och kunskap har skaffat originalmöbler eller exakta kopior, andra har skaffat nytillverkade, lite mer sittvänliga, stilmöbler. ---

William Morris [Public domain], via Wikimedia CommonsUnder slutet av 1800-talet gjorde industrialismen och massproduktionen det möjligt för borgerligheten att frossa i eklektiska nystilar ---  

En rörelse under 1800-talet som påverkat 1900-talets formgivning var Arts and Crafts rörelsen i England, som reagerade mot den industriella maskinproduktionen och tog fasta på det hantverk­smässiga. Man beundrade medeltiden, gotikens former och arkitektur. Men dekorationen skulle enbart ha till uppgift att framhäva konstruktionen, allt för funktionens skull. Man förde också in en social dimension och ansåg att konsten tillhör alla. Förgrundsgestalten var William Morris och rörelsen har haft stor betydelse för 1900-talets olika stilriktningar.

Kring sekelskiftet 1900 ville man befria sig från 1800-talets stilimitationer och nystilar och skapa något nytt. Tre olika strömningar kan urskiljas. Jugendstilen, modernismen och art déco. Jugendstilen dominerade under det första decenniet. ---"

1900-talets möbeldesign på Youtube

Det danska företaget Fritz Hansen får illustrera 1900-talets möbeldesign

 

Se också ett inslag om finsk design under Modernism

Tillbaka till början

©: Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2001, 2010